Hummelholmens logo

Välkommen till

Hummelholmen

Gemenskap, äventyr, kreativitet

En plats för alla

Hummelholmen är ett naturskönt område som ägs och drivs av Finlands svenska baptistsamfund. Området genomsyras av en kristen värdegrund. Vi värnar om människan och inbjuder till dialog och mångfald där både tro och tvivel får utrymme. Hummelholmen är utöver tid för eftertanke även en plats för äventyr, lek och skratt. Här delar vi livet på olika plan och bäddar för gemenskaper där alla ska få känna sig sedda och älskade. Förutom människan och relationer värnar vi också om naturen och området som en alkohol- och drogfri miljö. Hummelholmen är en plats som omfamnar alla.

Solnedgång vid Hummelholmens lägerområde

På Humle finns faciliteter och uteområden som passar för en mängd olika ändamål – läger, samlingar, möten, uteaktiviteter, bröllop.

Rolig aktivitet med ungdomar, Camp Humle 2017, Hummelholmens lägerområde

Under högsäsongen på sommaren får hundratals lägerbarn uppleva fartfyllda och roliga dagar under de läger och aktiviteter som ordnas på området.

Hummelholmens lägerområde

Tystnad möter skratt och upplevelser på Hummelholmen. Beroende på vad som är på gång är området endera tyst och lugnt eller mycket livfullt.

Aktuellt på Hummelholmen

Frivilliginsatser på Humle

Det händer mer än någonsin på Humle i sommar. Många spännande läger ordnas tack vare fantastiska lägerplaneringsgrupper och engagerade frivilliga. Tack till all er.

Tack vare ett bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse kan Finlandssvenska baptistsamfund i sommar erbjuda organisationer och aktörer som jobbar för utsatta barn och ungas väl fridygn på Humle. Även samfundets egna läger finansieras i viss mån av samma stiftelse.

Därtill ordnas som vanligt samfundsdagar och övrigt på området under sommarsäsongen. Håll utkik i samfundets kommunikationskanaler för ytterligare information om dessa.

Samfundet har i samarbete med leader-projektet Hållbara Humle under vintern arbetat fram en ny organisationsmodell och i den ingår bland annat ett helt nytt disponent-team och talkoambassadörer i varje finlandssvensk baptistförsamling. Vi hoppas att det finns en fortsatt stark vilja att bidra i församlingarna – alla former av insatser för att skapa förutsättningar för en lyckad säsong på Hummelholmen välkomnas varmt.

Tack till alla som på något sätt bidrar – såväl med arbetsinsatser som monetärt. Ekonomiska bidrag mottages med tacksamhet till samfundets penningsinsamlingskonto, märk donationen med “Sommar på Humle”. Kontonummer för bidrag från privatpersoner: FI1949580010147852. ITELFIHH (Insamlingstillstånd RA/2020/1344)

Om du under sommaren vill bidra med hjälpande händer på området, exempelvis som lägermommo/-faffa eller motsvarande vore det fantastiskt. Även Humlefestivalen i början av augusti behöver många hjälpande händer. Om du är intresserad av att hjälpa till, vänligen ring sommarens humlevärd Sara Högberg (044-5931222) eller maila till info@hummelholmen.fi och berätta vad du kan bidra med! Tack!

 

Sommarens aktiviteter

Under åren 2021–23 genomförs ett av Leader Aktion Österbotten finansierat utvecklingsprojekt med följande målsättningar:

Logotyper för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, Leader och Aktion Österbotten

Brita Maria Renlunds stiftelse och Svenska kulturfonden stöder en del av verksamheten på Hummelholmen.