Hummelholmens logo

Välkommen till

Hummelholmen

Gemenskap, äventyr, kreativitet

En plats för alla

Hummelholmen är ett naturskönt område som ägs och drivs av Finlands svenska baptistsamfund. Området genomsyras av en kristen värdegrund. Vi värnar om människan och inbjuder till dialog och mångfald där både tro och tvivel får utrymme. Hummelholmen är utöver tid för eftertanke även en plats för äventyr, lek och skratt. Här delar vi livet på olika plan och bäddar för gemenskaper där alla ska få känna sig sedda och älskade. Förutom människan och relationer värnar vi också om naturen och området som en alkohol- och drogfri miljö. Hummelholmen är en plats som omfamnar alla.

Vi blickar tillbaka på en fantastisk säsong på Humle. Vi har haft läger, ordnat Humlefest och konferens samt stått värd för många externa grupper. Vi tackar Brita Maria Renlunds stiftelse för möjligheten att ge organisationer som jobbar för utsatta barn och unga möjligheten till rekreationsvistelser på Humle samt för bidrag till samfundets egna läger. Till Svenska kulturfonden vill vi rikta ett tack för bidrag till Humlefesten och workshopar.

Nu är planeringen inför nästa sommar igång och alla är hjärtligt välkomna med i det arbetet. Vill du engagera dig i lägerplaneringen – ta kontakt med Barn- och ungdomsutskottet!

 

På Humle finns faciliteter och uteområden som passar för en mängd olika ändamål – läger, samlingar, möten, uteaktiviteter, bröllop.

Rolig aktivitet med ungdomar, Camp Humle 2017, Hummelholmens lägerområde

Under högsäsongen på sommaren får hundratals lägerbarn uppleva fartfyllda och roliga dagar under de läger och aktiviteter som ordnas på området.

Hummelholmens lägerområde

Tystnad möter skratt och upplevelser på Hummelholmen. Beroende på vad som är på gång är området endera tyst och lugnt eller mycket livfullt.

Aktuellt på Hummelholmen

Färdigställande av nya övernattningsstugor

Den inspirerande processen med att bygga sex nya vinterbonade övernattningsstugor ”cabins” är på slutrakan och kommer förhoppningsvis att stå klara tills säsongen 2024 startar. 

Stugorna är delvis finansierade av Aktion Österbotten (leaderfinansiering) men det finns ännu behov av medel för egenandelen.

Ekonomiska bidrag mottages med tacksamhet till samfundets penningsinsamlingskonto, märk donationen med ”Humle Cabins”. 

Kontonummer för bidrag från privatpersoner: FI19 4958 0010 1478 52  ITELFIHH (Insamlingstillstånd RA/2020/1344)


Sommarens aktiviteter

07.06.2024–
09.06.2024

Under åren 2021–23 genomfördes ett av Leader Aktion Österbotten finansierat utvecklingsprojekt med följande målsättningar:

Logotyper för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, Leader och Aktion Österbotten

Brita Maria Renlunds stiftelse och Svenska kulturfonden stöder en del av verksamheten på Hummelholmen.