Hummelholmens logo

Välkommen till

Hummelholmen

Gemenskap, äventyr, kreativitet

En plats för alla

Hummelholmen är ett naturskönt område som ägs och drivs av Finlands svenska baptistsamfund. Området genomsyras av en kristen värdegrund. Vi värnar om människan och inbjuder till dialog och mångfald där både tro och tvivel får utrymme. Hummelholmen är utöver tid för eftertanke även en plats för äventyr, lek och skratt. Här delar vi livet på olika plan och bäddar för gemenskaper där alla ska få känna sig sedda och älskade. Förutom människan och relationer värnar vi också om naturen och området som en alkohol- och drogfri miljö. Hummelholmen är en plats som omfamnar alla.

På Humle finns faciliteter och uteområden som passar för en mängd olika ändamål – läger, samlingar, möten, uteaktiviteter, bröllop.

Rolig aktivitet med ungdomar, Camp Humle 2017, Hummelholmens lägerområde

Under högsäsongen på sommaren får hundratals lägerbarn uppleva fartfyllda och roliga dagar under de läger och aktiviteter som ordnas på området.

Hummelholmens lägerområde

Tystnad möter skratt och upplevelser på Hummelholmen. Beroende på vad som är på gång är området endera tyst och lugnt eller mycket livfullt.

Aktuellt på Hummelholmen

Frivilliginsatser på Humle

Det har hänt mer än någonsin på Humle i sommar. Många spännande lägerordnades tack vare fantastiska lägerplaneringsgrupper och engagerade frivilliga. Tack till alla er.

Tack vare ett bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har Finlands svenska baptistsamfund under sommaren 2022 kunnat erbjuda organisationer och aktörer som jobbar för utsatta barn och ungas väl fridygn på Humle. Även samfundets egna läger finansierades i viss mån av samma stiftelse. Svenska kulturfonden bidrog till genomförandet av festivalworkshops och Humlefestivalen som ordnades i augusti 2022.

Samfundet har i samarbete med Leader-projektet Hållbara Humle under året som gått arbetat fram en ny organisationsmodell och i den ingår bland annat ett helt nytt disponent-team och talkoambassadörer i varje finlandssvensk baptistförsamling. Vi hoppas att det finns en fortsatt stark vilja att bidra i församlingarna – alla former av insatser för att skapa förutsättningar för en lyckad verksamhet på Hummelholmen välkomnas varmt.

Tack till alla som på något sätt bidrar – såväl med arbetsinsatser som monetärt. Ekonomiska bidrag mottages med tacksamhet till samfundets penningsinsamlingskonto, märk donationen med ”Sommar på Humle”. Kontonummer för bidrag från privatpersoner: FI1949580010147852  ITELFIHH (Insamlingstillstånd RA/2020/1344)

Om du under vintern vill bidra med planering inför nästa säsong är du välkommen att höra av dig!  Vill du nästa sommar bidra med hjälpande händer på området, exempelvis som lägermommo/-faffa eller motsvarande, vore det fantastiskt. Om du är intresserad av att hjälpa till, vänligen ring Peter Sjöblom, Josef Westerlund eller maila till info@hummelholmen.fi och berätta vad du kan bidra med! Tack!

Sommarens aktiviteter

Under åren 2021–23 genomförs ett av Leader Aktion Österbotten finansierat utvecklingsprojekt med följande målsättningar:

Logotyper för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, Leader och Aktion Österbotten

Brita Maria Renlunds stiftelse och Svenska kulturfonden stöder en del av verksamheten på Hummelholmen.