Hummelholmens logo

Välkommen till

Hummelholmen

Gemenskap, äventyr, kreativitet

En plats för alla

Hummelholmen är ett naturskönt område som ägs och drivs av Finlands svenska baptistsamfund. Området genomsyras av en kristen värdegrund. Vi värnar om människan och inbjuder till dialog och mångfald där både tro och tvivel får utrymme. Hummelholmen är utöver tid för eftertanke även en plats för äventyr, lek och skratt. Här delar vi livet på olika plan och bäddar för gemenskaper där alla ska få känna sig sedda och älskade. Förutom människan och relationer värnar vi också om naturen och området som en alkohol- och drogfri miljö. Hummelholmen är en plats som omfamnar alla.


Anmälan till sommarens läger

Nu är det tid att anmäla sig till sommarens läger på Humle – gör det senast i början på maj under rubriken Aktivitetskalender i menyraden, välj respektive läger och klicka på länken.
I år ordnas traditionsenliga barn- och Camp Humle-läger i juni. Årets ungdomsläger ordnas i månadsskiftet juni-juli och får en lite ny form. Nytt för i år är också att Humlefestivalen inte ordnas första helgen i augusti utan i stället som en del av tonårslägret; lördagen den 1.7 är en öppen festivaldag som alla är välkomna med på! 
I år ordnas också ett talko- och tillsammansläger, med fokus på att bygga cabins, men också på värdefull gemenskap och särskilt program för barnen. Talko- och tillsammanslägret har ingen deltagaravgift eftersom fokus under det lägret ligger på att arbeta tillsammans för Hummelholmens bästa.
Baptistsamfundet ordnar en öppen sommargudstjänst den 18 juni och konferens 4-6 augusti. Mer om sommarens aktiviteter kan du läsa under fliken Aktivitetskalender och via samfundets sociala medier.

På Humle finns faciliteter och uteområden som passar för en mängd olika ändamål – läger, samlingar, möten, uteaktiviteter, bröllop.

Rolig aktivitet med ungdomar, Camp Humle 2017, Hummelholmens lägerområde

Under högsäsongen på sommaren får hundratals lägerbarn uppleva fartfyllda och roliga dagar under de läger och aktiviteter som ordnas på området.

Hummelholmens lägerområde

Tystnad möter skratt och upplevelser på Hummelholmen. Beroende på vad som är på gång är området endera tyst och lugnt eller mycket livfullt.

Aktuellt på Hummelholmen

Frivilliginsatser på Humle

Nu blickar vi framåt mot en ny säsong på Humle! Lägerdatumen är spikade och bokningen av de externa grupperna är i full gång. Säsongen inleds redan i maj och sträcker sig in i september. Just nu pågår också den inspirerande processen med att bygga sex nya cabins. Stugorna är delvis finansierade av Aktion Österbotten (leaderfinansiering) och byggs som element på talko i Jakobstad och monteras på plats på Humle under våren/försommaren.

Finlands svenska baptistsamfund har beviljats finansiering från Brita Maria Renlunds stiftelse för att under åren 2023 och 2024 erbjuda organisationer och verksamheter som jobbar för utsatta barn och unga fridygn på Humle. Även samfundets egna läger finansierades i viss mån av samma stiftelse. Svenska Österbottens kulturfond är med och bidrar med workshopar inom biologisk mångfald och hantverk i sommar.

Vi hoppas att det finns en fortsatt stark vilja att bidra i församlingarna – alla former av insatser för att skapa förutsättningar för en lyckad intern verksamhet på Hummelholmen välkomnas varmt. Tack till alla som på något sätt bidrar – såväl med arbetsinsatser som monetärt. Ekonomiska bidrag mottages med tacksamhet till samfundets penningsinsamlingskonto, märk donationen med ”Sommar på Humle”. Dessa bidrag används för samfundets egen verksamhet, de externa grupperna finansieras helt och hållet med externa medel.

Kontonummer för bidrag från privatpersoner: FI1949580010147852  ITELFIHH (Insamlingstillstånd RA/2020/1344)

Vill du under sommaren bidra med hjälpande händer under samfundets läger, exempelvis som lägermommo/-faffa, kökshjälp eller motsvarande, vore det fantastiskt. Om du är intresserad av att hjälpa till, vänligen ring Peter Sjöblom, Josef Westerlund eller maila till info@hummelholmen.fi och berätta vad du kan bidra med! En förfrågan om detta har också gått ut till församlingarna.

Sommarens aktiviteter

29.09.2023–
01.10.2023

Under åren 2021–23 genomförs ett av Leader Aktion Österbotten finansierat utvecklingsprojekt med följande målsättningar:

Logotyper för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, Leader och Aktion Österbotten

Brita Maria Renlunds stiftelse och Svenska kulturfonden stöder en del av verksamheten på Hummelholmen.